top of page
umela_inteligence_zahlavi_pozadi_00.jpg

Umělá inteligence

Umělá inteligence k vašim službám

Pomůžeme vám získat víc času, zákazníků a kvalitního obsahu díky jedinečné příležitosti, kterou otevírají moderní algoritmy.

Generativní AI od Google

Velké jazykové modely zpřístupněné přes webové rozhraní nebo API umožňují generovat texty, programátorské kódy nebo obrázky. Nejmodernější modely PaLM 2, na kterých je postavený i Google Bard, můžete zapojit do:

vytváření marketingových textů,

tvorbu obrázků s firemními produkty,

doporučování produktů podle minulých nákupů.

Doporučujeme: Generative AI Studio, PaLM, Vertex AI Codey, Vertex AI Embeddings.

Podělíme se s vámi o všechno, co o nástrojích víme a pomůžeme vytvořit rychlé prototypy (MVP) pro ověření životaschopnosti produktu.

Integrace AI do vaší aplikace

Google Cloud nabízí desítky modelů formou API, které můžete napojit do své aplikace. Dobře se hodí na:

analýzu obsahu na obrázcích nebo ve videu (např. identifikování reklamních prvků ve filmu),

převod mluveného slova na text s identifikací řečníků (např. záznam z jednání),

digitalizaci dokumentů (např. faktur ve formátu PDF s vytažením vlastních výskytů).

Doporučujeme: Google Cloud Vision API, Speech-to-Text, Speaker ID, Cloud Vision, Cloud Natural Language API, Video Intelligence API.

Nastavíme a integrujeme Google APIs do vaší aplikace, abyste nemuseli pročítat dlouhé dokumentace.

Trénování modelů na vlastních datech

Když vám nestačí obecné modely a potřebujete ještě chvíli trénovat na vlastních datech (fine-tuning), napojit na vlastní data (multimodal embedding) nebo navrhnout architekturu neuronové sítě (AutoML), usnadní vám práci:

doptávání se ve vašich dokumentech (QnA),

shrnutí vlastních textů,

klasifikace obrázků, textů nebo videa,

predikování číselných hodnot (např. prodeje).

Doporučujeme: Generative AI Studio, Vertex AI Embeddings for Text, Timeseries Insights API, Visual Inspection AI, AutoML.

Naučíme vás, jak lehce dojít k užitečným informacím díky chytré práci s vlastními daty v Google Cloud.

No-code řešení pro tvorbu AI

Nemusíte číst všechny odborné články, abyste mohli využívat moderní nástroje. Demokratizace AI vede k čím dál jednodušší práci s nástroji. Dokážete tak vytvořit aplikaci jen pomocí textového zadání nebo během pracovního dne jednoduše zapojit osobního asistenta.

Doporučujeme: Gen App Builder, AppSheet, Duet AI pro Google Workspace.

Ukážeme vám správné postupy a techniky, díky kterým si uděláte jasno v tom, kde a jak AI zapojit.

Ulehčilo by vám AI práci?

Společně najdeme správné řešení pro vaši firmu.

bottom of page