top of page
blog_zahlavi_pozadi_00.jpg

Blog

  • Obrázek autoraIvan Kutil

Pracujeme s Google Tables - díl IV. - Jak vytvořit první tabulku

Aktualizováno: 29. 3. 2021

Dnes si ukážeme, jak vytvořit prázdnou tabulku a připravíme si strukturu pro evidenci projektů.

V minulém díle jsme si popsali úvodní obrazovku, kde v levém šedém panelu naleznete tlačítko na vytvoření nové tabulky. Po rozkliknutí máte na výběr několik možností, jak vytvořit novou tabulku.


Mezi 3 hlavní způsoby patří:

  1. Vytvoření prázdné tabulky

  2. Načtení připravených dat z jiného místa (z Google Sheets / CSV)

  3. Využití předpřipravených šablon (template)

V našem případě si vytvoříme komplet novou tabulku.


TIP! Pokud chcete založit novou prázdnou tabulku, můžete k tomu využít URL adresu https://tables.new


Novou tabulku si kliknutím na název přejmenujeme a volitelně můžeme dodat i popisek. V základu se nám tabulka zobrazí v úvodním pohledu mřížky (grid), takže svým rozhraním připomíná Google Sheets.

Dvojklikem myši na záhlaví tabulky u vybraného sloupce (1) můžeme editovat jeho název (2) a vybrat i jeho datový typ.

V našem případě si vytvoříme tři sloupce

  • sloupec s názvem Název projektu s datovým typem Text

  • sloupec s názvem Stav projektu s datovým typem Dropdown

  • sloupec s názvem Termín dokončení s datovým typem Date


Kliknutím na tlačítko Add column vytvoříme nový sloupec (1), který pojmenujeme jako Projektový manažer a jako datový typ vybereme Person (2). U datového typu jsou možné ještě další přizpůsobení. My umožníme do buňky přidat více osob přes Allow multiple (3).


Zbývá jen dokonfigurovat sloupec Stav, kde jsme zadali datový typ Dropdown, ale nejsou ještě zadané hodnoty pro výběr. Dvojklikem na záhlaví (1) se otevře menu pro konfigurace. Klikneme na Add item, přidáme název položky a vybereme i volitelně barvu. Přidáme konkrétní stavy projektu: NOVÉ, PROBÍHÁ, ČEKÁ, HOTOVO a ARCHIV.

Jakmile máme tabulku připravenou, můžeme ji ručně naplnit daty. Ve sloupci Stav je seznam stavu na výběr, ve sloupci Termín dokončení se objeví malý kalendář a u sloupce Projektový manažer vyskočí našeptávač z vašich Google Kontaktů.

Takto bychom si mohli dále vytvořit více řádků nebo dodefinovat strukturu, pokud potřebujete další sloupce. V další části našeho seriálu se podíváme na to, jaké datové typy existují.


Pokud vás k tomuto tématu zajímá cokoliv dalšího, obraťte se na nás na ahoj@appsatori,eu

Comments


bottom of page