top of page
blog_zahlavi_pozadi_00.jpg

Blog

  • Obrázek autoraIgor Ekishev

Nové BigQuery edice - flexibilita a předvídatelnost pro váš data cloud

Aktualizováno: 13. 7. 2023

BigQuery přináší nové funkce a vylepšuje celkový výkon. Mezi nové funkce patří např. BigQuery edice (editions), autoškálování (autoscaler) a komprimované úložiště (physical storage).

Zároveň Google zvýšil cenu on-demand analýzy (platba za dotaz) modelu ze 108,31 Kč na 135,46 Kč za TB (zvýšení o 25 %) pro všechny regiony od 5. července 2023. S využitím nově dostupných funkcí je možné zmírnit dopad zvýšených nákladů na provoz.

Stávající workloady budou nadále fungovat bez jakýchkoliv změn a s garantovaným zachováním funkcionalit. Pro optimalizaci nákladů doporučuji zvážit využití nových funkcí.


BigQuery přináší nové funkce a vylepšuje celkový výkon

BigQuery editions - více možností optimalizace nákladů

Edice BigQuery se skládají ze tří úrovní: Standard, Enterprise a Enterprise Plus, přičemž každá z nich nabízí vlastní cenový model a sadů funkcí. Tyto cenové modely umožňují flexibilní optimalizaci nákladů na základě workloadů, ať už jde o vývojové prostředí, ad-hoc dotazování, nebo “high compliance” prostředí pro kritické workloady. Standard edition je ideální pro vývojová prostředí, ad-hoc analýzu, proof-of-concepts (POC) a zatížení s minimálními požadavky na výpočetní kapacitu. Enterprise edition je navržena pro výpočetně náročná produkční zatížení (production workloads), včetně funkcí jako strojové učení (ML). Pro prostředí s “high compliance požadavky je edice Enterprise Plus ideální volbou. BigQuery poskytuje pohodlný mechanismus pro snadné kombinování a přechod mezi edicemi, a to bez jakéhokoliv přesunu dat. Edice BigQuery úplně nahrazují původní tzv. flat-rate commitment model a existují spolu s on-demand cenovým modelem (platba za dotaz). Edice BigQuery zahrnují možnost využít roční a tříleté závazky. Sleva za roční závazek je 20% a sleva za tříletý závazek je 40%.


BigQuery editions přináší flexibilní optimalizaci nákladů na základě náročnosti workloadů.

Autoškálování výpočetní kapacity - plaťte jen za to, co využíváte

Autoškálování BigQuery snižuje provozní režii a zabraňuje zbytečnému plýtvání kapacitou. Autoškálování BigQuery dynamicky upravuje kapacitu v závislosti na aktuální utilizaci, čímž budete platit jen za to, co využíváte. Můžete nastavit maximální a volitelně minimální výpočetní kapacitu a nechat BigQuery dynamicky přidělovat a uvolňovat sloty na základě výpočetní potřeby pro daný workload.


Příklad autoškálování výpočetní kapacity

Komprimované úložiště - komprese dat bez ztráty výkonu

Komprimované úložiště umožňuje platit za data až po kompresi, a tím ušetřit náklady. Stačí zvolit fyzické úložiště (physical storage) při vytváření datasetu nebo změnit úložiště již stávajícího datasetu. Možnost je dostupná mezi rozšířeným nastavením u datasetu.


Celkové vylepšení výkonu BigQuery

BigQuery nedávno představil několik vylepšení, která zlepšují výkon úložiště a dotazů. Zavedl např. optimalizaci dotazů založenou na historii předchozích výkonnostních metrik. Novinkou je také změna ve frontování dotazů, již nemusíte řešit concurrency limity pro dotazy. Více informací o změnách Capacitoru (columnar file store) je např. zde.


Změna cenového modelu on-demand analýzy (platba za dotaz)

Vzhledem k optimalizacím výkonu a novým možnostem BigQuery se zvýšila cena modelu on-demand analýzy (platba za dotaz) ze 108,31 Kč na 135,46 Kč za TB (zvýšení o 25 %) ve všech regionech, platné od 5. července 2023. Nicméně dopad zdražení je možné zmírnit, a dokonce v některých případech snížit, pokud byste využili výše zmíněné nové možnosti BigQuery - zejména zvolení vhodného modelu v rámci BigQuery Edice, nastavení komprimovaného úložiště apod.


Konec prodeje cenového modelu flat-rate závazek

Od 5. července 2023 bude prodej cenového modelu flat-rate závazek ukončen. Nicméně zákazníci budou moct nadále využívat stávající závazky až do konce platnosti jejich období a poté budou automaticky převedeny na edice. Můžete si vybrat, na které edice budou vaše závazky převedeny před dobou jejich obnovení. Pokud nebude zvolena edice, bude automaticky závazek převeden na edici Enterprise.


Co dál?

Stávající workloady budou nadále fungovat bez jakýchkoliv změn a s garantovaným zachováním funkcionalit. Pro stávající workloady není nutný žádný ruční zásah, avšak doporučuji, už jen kvůli případné úspoře, zvážit následující kroky:

  1. Zanalyzujte využití výpočetních (compute) zdrojů pro stávající workloady a zvažte, zda je finančně výhodné použít BigQuery edice a autoškálování, a nastavte je.

  2. Zanalyzujte využití úložiště (storage) pro stávající datasety a zvažte, zda ušetříte využitím komprimovaného úložiště, a případně na ně datasety přepněte .

  3. Máte-li stávající flat-rate závazky, naplánujte jejich migraci na BigQuery edice.

Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoct, ozvěte se nám.​Igor je certifikovaný Google Cloud Profesional Architect, který se specializuje na bezpečnost a cost management (FinOps) cloudových řešení. Vedle toho má Igor dlouholeté zkušenosti Cloud Native vývojem. Sám navrhl a postavil produkt AuditSatori, který pomáhá zákazníkům získat kontrolu nad sdílenými daty. Igor pomáhá zákazníkům využívat výhod GCP naplno a zároveň hledat nákladové optimalizace řešení v cloudu (FinOps). Je velkým nadšencem do nových technologií.


1 Comment


UnoGeeks Training
UnoGeeks Training
Jun 28

Thanks for the informative article. Unogeeks is the top Oracle Integration Cloud Training Institute, which provides the best <a href="https://unogeeks.com/oracle-integration-cloud-training"> Oracle Integration Cloud (OIC) Training </a>

Like
bottom of page