top of page
blog_zahlavi_pozadi_00.jpg

Blog

  • Obrázek autoraIvan Kutil

Pracujeme s Google Tables - díl II. - Organizace dat

Jaký je rozdíl mezi Tables, Views a Workspace? Na to se podíváme v dnešním článku.

Co je to Tabulka?

V aplikaci Tables se data organizují do tzv. tabulek (Tables). Nejdříve si odmyslíme všechny naše asociace s pojmem tabulka (např. tabulka čokolády :-).


Obecně můžeme definovat, že tabulka je seznam záznamů se strukturovanými daty (např. záznam Firma). Způsob strukturování je definován schématem, což jsou vlastně vlastnosti záznamu (např. název firmy, adresa firmy, rok založení, obrat, stav atp.).


Tabulka, kterou znáte např. z Google Sheets, zobrazuje data do řádků a sloupců. Záznam je v jednom řádku a vlastnosti jsou poté ve sloupcích. V Google Tables můžete definovat více takových zobrazení (View) a jedním z nich je pohled mřížka (Grid). Oddělení dat a pohledu na data nám dává větší flexibilitu pro další práci.


Všimněte si, že pro každou vlastnost se hodí jiný typ ukládání dat - někdy potřebujeme uložit vlastnost jako text, jindy zase jako geografický údaj či štítek atd. Na toto jsou Tables připravené a umožní vám u záznamu definovat různé datové typy.


Na výběr je velké množství.Tabulku lze sdílet na uživatele, tak jak jsme zvyklí.


Co je to Workspace?

Workspace (prostředí) je skupina několika tabulek. Můžeme si je představit jako složku. Při otevření workspace z hlavní stránky se jednotlivé tabulky otevřou jako záložky/listy, mezi kterými lze přepínat.Tabulka nemusí být nutně uložená ve Workspace. Pokud už ji v jednom Workspace máte, tak ji můžete přidat i do dalších Workspace. Což je výhodné pokud máte např. seznam projektů a jednou je uložíte do workspace Marketing a podruhé do workspace Obchod. Data máte na jednom místě, ale vždy s nimi pracujete trochu jinak a s jinými uživateli.


Protože se tabulka sdílí na uživatele, při otevření workspace vidíte pouze tabulky, ke kterým máte přístup na základě oprávnění. Můžete tak vytvořit nastavení, kdy v rámci workspace Obchod vytvoříte tabulku Provize a tu nasdílíte pouze team-leaderům obchodníků a ostatní uživatelé ji neuvidí.


Co je Views?

Views (pohled) je způsob jak nahlížet na data, která máte uložená v tabulce. To vám dává větší flexibilitu, protože máte jedna podkladová data a různé pohledy. Např. každý uživatel potřebuje s daty pracovat trochu jinak. Tento pohled je vlastněn tabulkou.Mezi základní pohledy patří

  • zobrazení dat v mřížce (klasický pohled známý z Google Sheets)

  • zobrazení kartotéka (snadná editace záznamů jako ve formuláři)

  • kanban rozložení (ala Trello pro přesouvání kartiček mezi stavy)

  • mapový podklad (zobrazení dat na Google Maps vrstvou)


Každý pohled má svůj název a svoje nastavení. Způsob třídění, filtrování a seskupování je součástí pohledu. Konkrétní nastavení a použití si ukážeme v dalších dílech.


Příště se můžete těšit na představení hlavní stránky v Google Tables, které vám umožní organizovat data.


Comments


bottom of page